BĮ KLAIPĖDOS”GINTARO” SPORTO CENTRO
PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS TRENERIŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil Nr.

Trenerio vardas, pavardė 

Suteikta kategorija

Kategorijos suteikimo data

Kategorijos galiojimo data

1.

Vanda Grigaitienė 

IV 

2022-08-31

2026-08-30

2.

Mečislav Doviakovskij 

III

2020-12-22

2024-12-21

3.

Natalja Jurčiuk 

III 

 2021-03-23

 2025-03-22

4.

Anžela Kovalenko 

III

2020-12-18

2024-12-17

5.

Natalja Gurkova

V

2022-08-31

2027-08-30

6.

Viktorija Kiseliova

-7.

Vilius Srėbalius

III

2020-12-20

2024-12-19

8.

Artiom Zaicev 

V

2022-08-31

2027-08-31

9.

Jadvyga Kiškytė 

III

2021-01-20

2025-01-19

10.

Aleksandr Mefiod 

III

 2022-12-15

2026-12-14

11.

Audronė Malinauskienė 

 I

 2021-06-07

 2023-06-06


12.

Jandra Bogužienė 

V

2022-09-06

2027-09-05

13.

Diana Sadauskienė 

III

2020-12-20                         

 2024-12-19

14. 
Tatjana Šapovalova III
2022-12-12
2026-12-11