BĮ KLAIPĖDOS”GINTARO” SPORTO CENTRO
PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS TRENERIŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil Nr.

Trenerio vardas, pavardė 

Suteikta kategorija

Kategorijos suteikimo data

Kategorijos galiojimo data

1.

Vanda Grigaitienė 

III 

2017-02-17

2021-02-16

2.

Mečislav Doviakovskij 

III

2017-02-27

2021-02-16

3.

Natalja Jurčiuk 

I

2017-02-07

2018-12-01

4.

Anžela Kovalenko 

III

2017-02-27

2020-07-27

5.

Natalja Gurkova

III

2017-02-27

2021-02-16

6.

Romualdas Kazakevičius

III

2017-02-23

2021-02-16

7.

Vilius Srėbalius

-

 

 

8.

Artiom Zaicev 

III

2017-02-17

2021-02-16

9.

Jadvyga Kiškytė 

III

2017-02-15

2021-02-14

10.

Aleksandr Mefiod 

-

 


11.

Audronė Malinauskienė 

I

2017-02-13

2019-01-26


12.

Jandra Bogužienė 

II

2017-02-27

2019-02-26

13.

Diana Sadauskienė 

I


2017-02-10                        

 2019-02-09

14. 
Marina Urbonienė
-