BĮ KLAIPĖDOS”GINTARO” SPORTO CENTRO
PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS TRENERIŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil Nr.

Trenerio vardas, pavardė 

Suteikta kategorija

Kategorijos suteikimo data

Kategorijos galiojimo data

1.

Vanda Grigaitienė 

III 

2017-02-17

2021-02-16

2.

Mečislav Doviakovskij 

III

2017-02-27

2021-02-16

3.

Natalja Jurčiuk 

 

 

 

4.

Anžela Kovalenko 

III

2017-02-27

2020-07-27

5.

Natalja Gurkova

III

2017-02-27

2021-02-16

6.

Romualdas Kazakevičius

III

2017-02-23

2021-02-16

7.

Vilius Srėbalius

I

2019-03-18

2021-03-17

8.

Artiom Zaicev 

III

2017-02-17

2021-02-16

9.

Jadvyga Kiškytė 

III

2017-02-15

2021-02-14

10.

Aleksandr Mefiod 

I

2019-03-18


2021-03-17


11.

Audronė Malinauskienė 

 

 

 


12.

Jandra Bogužienė 

III

2019-01-02

2022-07-09

13.

Diana Sadauskienė 

I

2019-02-08                         

 2021-02-07

14. 
Marina Urbonienė
-