BĮ KLAIPĖDOS”GINTARO” SPORTO CENTRO
PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS TRENERIŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil Nr.

Trenerio vardas, pavardė 

Suteikta kategorija

Kategorijos suteikimo data

Kategorijos galiojimo data

1.

Vanda Grigaitienė 

III 

2020-12-20

2024-12-19

2.

Mečislav Doviakovskij 

III

2020-12-22

2024-12-21

3.

Natalja Jurčiuk 

 2019-05-09

 2021-05-08

4.

Anžela Kovalenko 

III

2020-12-18

2024-12-17

5.

Natalja Gurkova

III

2020-12-22

2024-12-21

6.

Romualdas Kazakevičius

III

2020-12-22

2024-12-21

7.

Vilius Srėbalius

I

2020-12-20

2024-12-19

8.

Artiom Zaicev 

III

2020-12-22

2024-12-21

9.

Jadvyga Kiškytė 

III

2017-02-15

2021-02-14

10.

Aleksandr Mefiod 

I

2019-03-18


2021-03-17


11.

Audronė Malinauskienė 

 

 

 


12.

Jandra Bogužienė 

III

2019-01-02

2022-07-09

13.

Diana Sadauskienė 

I

2020-12-20                         

 2024-12-19

14. 
Tatjana Šapovalova -