MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS GRUPES

Į pradinio rengimo pirmų metų grupes (PR-1) nuo rugsėjo 1 d. priimami mokiniai:

mergaitės nuo 7 iki 10 metų

berniukai nuo  7 iki 10 metų

Apie naujų mokinių kvietimą skelbiama sporto centro internetiniame puslapyje, naujienose.

Mėnesinis mokestis - 10,00 Eur (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos mėn. 21 dienos sprendimas Nr.T2-190).

Mokiniai į sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu, kartu pateikiant vaiko sveikatos pažymą dėl plaukimo užsiėmimų lankymo.

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, įvykdę Lietuvos sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento.

Į sporto centrą mokiniai priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko tėvai (globėjai) privalo pasirašyti sutartį.

Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro sportininkų elgesio taisyklės 

Mokinių priėmimo sąlygas rasite čia