Korupcijos prevencija

Pranešėjų apsauga

2023 m. Biudžetinės įstaigos "Gintaro" sporto centro darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymas

 Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro“ sporto centro direktoriaus įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo. 2023-08-24 Nr. P1-132.

 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa

 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa

 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa

Susidūrus su korupcijos atveju, visa parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranešk@stt.lt .