Biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m.


Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2023 metus
2022 m.

  Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2022 metus

2021 m.

  Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2021 metus

2020 m.

 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2020 metus

2019 m.

 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2019 metus

2018 m.

 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2018 metus

2017 m.

 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2017 metus

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2017 m. I ketvirtį

2016 m.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2016 metus

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2016 m. II ketvritį

2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2015 metus

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2015 metų III ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I pusmetį

Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (tęsinys) už 2015 m. I ketvirtį

Savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Specialiųjų 2014 m likučio lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Valstybės mokinio krepšelio lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Neformalaus ugdymo 2014 m. likučio išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

2014 m.

Savivaldybės, specialiųjų, neformalaus ugdymo, mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2014 metų IV ketvirtį ir už 2014 metus

Savivaldybės, specialiųjų, neformalaus ugdymo, mokinio krepšelio, specialiųjų 2013 m. likučio ir neformalaus ugdymo 2013 m. likučio lėšų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2014 m. III ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį

Specialiųjų lėšų 2013 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį (tęsinys)

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų 2013 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį

Valstybės mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. II ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasakaita už 2014 m. I ketvirtį

Specialiųjų lėšų 2013 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. I ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. I ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. I ketvirtį (tęsinys)

Neformalaus ugdymo lėšų 2013 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. I ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. I ketvirtį

Mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 m. I ketvirtį

2013 m.

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį

Specialiųjų lėšų 2012 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį

Valstybės mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų 2013 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. III ketvirtį

Valstybės mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. III ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. III ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų 2012 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. III ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. III ketvirtį

Specialiųjų lėšų 2012 metų likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. III ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. I ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. I ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų 2012 m. likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. I ketvirtį

Valstybės mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. I ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. I ketvirtį

Specialiųjų lėšų 2012 m. likučio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m. I ketvirtį

2012 m.

Valstybės mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. IV ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. IV ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. IV ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. IV ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. III ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. III ketvirtį

2011 m. specialiųjų lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. III ketvirtį

Valstybės mokinio krepšelio lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. III ketvirtį

Neformalaus ugdymo lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2012 m. III ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto vykdymo ataskaita už 2012 m. II ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto vykdymo ataskaita už 2012 m. II ketvirtį

Atlyginimo (įmokų) už neformalųjį ugdymą biudžeto vykdymo ataskaita už 2012 m. II ketvirtį

Savivaldybės lėšų biudžeto vykdymo ataskaita už 2012 m. I ketvirtį

Specialiųjų lėšų biudžeto vykdymo ataskaita už 2012 m. I ketvirtį

Mokinio krepšelio iš valstybės lėšų vykdymo ataskaita už 2012 m. I ketvirtį

Atlyginimo (įmokų) už neformalųjį ugdymą vykdymo ataskaita už 2012 m. I ketvirtį

2011 m. Spec. lėšų likučio biudžeto vykdymo ataskaita už 2012 m. I ketvirtį

2011 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita 2011 m. spec. lėšos

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita VMK

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita SB