Teisės aktai

BĮ Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro sportinio ugdymo organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro darbuotojų ir sportininkų skatinimo tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbuotojų komandiruočių, darbuotojų ir sportininkų vykimo į varžybas bei aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklas tvarkos aprašas

 

 BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro“ sportinio ugdymo organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas dėl vidaus kontrolės politikos, lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas "Dėl treniruočių proceso atvirose erdvėse ir uždarose patalpos atnaujinimo"

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro darbo karantino metu planas

"Gintaro" sporto centro darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas