Teisės aktai

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro pareigybių, įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, sąrašas

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro asmens duomenų saugumo pažeidimų politika

 BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas "Dėl treniruočių proceso atvirose erdvėse ir uždarose patalpos atnaujinimo"

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro darbo karantino metu planas

"Gintaro" sporto centro darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas


  1. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 2010-01-21 NrX1-666 Lietuvos Respublikos Seimas
  2. Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymas 2008-04-17 Nr.X-1501 Lietuvos Respublikos Seimas
  3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai