Teisės aktai

"Gintaro" sporto centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

  1. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 2010-01-21 NrX1-666 Lietuvos Respublikos Seimas
  2. Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymas 2008-04-17 Nr.X-1501 Lietuvos Respublikos Seimas
  3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai