Teisės aktai

Ugdymo organizavimo klausimais

 Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro ugdytinių lankomumo fiksavimo sistemos naudojimo bei lankomumo kontrolės tvarkos aprašas

Biudžetinės įstaigos ,,Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas dėl Centro plaukimo sportininkų meistriškumo rodiklių vertinimo ir meistriškumo pakopų suteikimo

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro sportininkų skatinimo tvarkos aprašas

Dėl plaukimo sporto šakos ugdymo grupių formavimo tvarkos ir kategorijų suteikimo treneriams

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas "Dėl treniruočių proceso atvirose erdvėse ir uždarose patalpos atnaujinimo"

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas ,,Dėl atostogų suteikimo Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro treneriams, dirbantiems su Klaipėdos miesto savivaldybės antrųjų klasių mokiniais"

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro direktoriaus įsakymas ,,Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro sportinio ugdymo organizavimo, treniruočių vietos keitimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo"

1 priedas Grupės lankomumo apskaita

2 priedas Prašymas dėl vykimo į varžybas/stovyklą

3 priedas Prašymas - sutikimas

4 priedas Prašymas dėl treniruočių vietos (laiko) pakeitimo

5 priedas Mokomojo sportinio darbo patikrinimo aktas

Centro veiklos administravimo klausimais

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro finansų kontrolės taisyklės

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbo apmokėjimo sistema

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbo apmokėjimo sistemos 40 punkto pakeitimas

BĮ Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

BĮ Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro darbo karantino metu planas

"Gintaro" sporto centro darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas