Veiklos ataskaitos

 Vadovo veiklos vertinimo ataskaita už 2022 m.

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita už 2021 m.

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita už 2020 m. 

Vadovo veiklos vertinimo išvada