Veiklos ataskaitos

Vadovo veiklos vertinimo ataskaita už 2020 m. 

Vadovo veiklos vertinimo išvada