Veiklos ataskaitos

Vadovo veiklos vertinimo išvada