Darbo užmokestis

 Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2023 m. I - II ketvirtis

 Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

 Įsakymas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2019 m. sausio 28 d. Nr. V1-14

 Įsakymas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2022 m. sausio 25 d. Nr. P1-5

 Įsakymas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2023 m. gegužės 31 d. Nr. P1-76