UGDYMAS

Įsakymas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro sportinio ugdymo plano patvirtinimo 2023 m. spalio 2 d. Nr. V1-94