Viešieji pirkimai

Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Viešieji pirkimai 2015 m.

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Viešieji pirkimai 2014 m.

Viešųjų pirkimų planas 2014 m.

Viešųjų pirkimų planas 2013 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2012 metus

Viešųjų pirkimų planas 2012 m.