2024/2025 m. m. mokinių priėmimo į sporto centrą registracija bus pradėta 2024 m. rugpjūčio 1 d.


Mokinių priėmimas į sporto centrą


  Biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre veikia dvi sporto šakos:
  • Plaukimas – olimpinė sporto šaka.
  • Plaukimas su pelekais – neolimpinė sporto šaka.
   Į pradinio rengimo (PR) grupes nuo spalio 1 d. priimami mokiniai:


  Plaukimas
  Plaukimas su pelekais
  Mergaitės
  nuo 7 iki 10 metų nuo 8 iki 11 metų
  Berniukai
  nuo 7 iki 10 metų nuo 8 iki 11 metų

  Ugdytinių priėmimas organizuojamas pagal įstaigoje patvirtintą mokinių priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašą.
   
    Mėnesinis 10,00 Eur dydžio mokestis už sportinį ugdymą patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos mėn. 21 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo“ 1 punktu. (atsisiųsti).

  Atlyginimo už sportininkų neformalųjį ugdymą mokėjimas vykdomas pagal biudžetinės įstaigos Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro patvirtintą tvarkos aprašą.

  Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro sportininkų elgesio taisyklės 

           PAPILDOMI DOKUMENTAI:

  1. UGDYMO SUTARTIES FORMA;

   2. PRAŠYMO DĖL UGDYTINIO IŠ DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO MOKĖJIMO FORMA;

   3. PRAŠYMO DĖL UGDYTINIO ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO MOKĖJIMO DĖL LIGOS/TRAUMOS FORMA;

  4. PRAŠYMO NUTRAUKTI SUTARTĮ FORMA.