MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PLAUKIMO SU PELEKAIS  SPORTO ŠAKOS GRUPES

Į pradinio rengimo pirmų metų grupes (PR-1) nuo rugsėjo 1 d. priimami mokiniai:
                      mergaitės   iki 11 metų
                      berniukai    iki 11 metų
Apie naujų mokinių kvietimą skelbiama sporto centro internetiniame puslapyje, naujienose.
Mėnesinis mokestis - 10,00 Eur (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos mėn. 21 dienos sprendimas Nr.T2-190).
 
Mokiniai į sporto centrą priimami  tėvų (globėjų) prašymu, kartu pateikiant vaiko sveikatos pažymą dėl plaukimo užsiėmimų lankymo.
 
Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, įvykdę Lietuvos sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento.
 
Į sporto centrą mokiniai priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko tėvai (globėjai) privalo pasirašyti sutartį.


Mokinių priėmimo sąlygas rasite čia