SVEIKINAME

 2020 m. Lietuvos vaikų-jaunučių plaukimo čempionato  nugalėtojus, prizininkus ir jų trenerius:

Jaunučių gr.
PETRĄ LUČKĄ (tr. Vanda Grigaitienė)

III vieta    50m nugara           0:30.58     483 taškai

Vaikų gr.
ANGLICKĄ EIMANTĄ (tr. Romualdas Kazakevičius)      

I vieta    200m krūtine           2:52.68    389 taškai

II vieta    50m krūtine            0:34.93    410 taškų

II vieta    200 m kompleksu    2:44.55    332 taškai

III vieta    100m krūtine         1:19.66    364 taškai
ANDRONATIJ HERKŲ (tr. Jandra Bogužienė)      

I vieta    200 m kompleksu     2:44.13    335 taškai

II vieta    100m krūtine          1:19.34    368 taškai
ZUBĘ MOTIEJŲ (tr. Jandra Bogužienė)        

II vieta    50m nugara            0:33.21    377 taškai

III vieta    200m nugara         2:45.35    310 taškų

III vieta    100m nugara         1:16.02    317 taškų
KNAŠAITĘ MARIJĄ (tr. Romualdas Kazakevičius)      

 III vieta    100m krūtine        1:30.66    353 taškai

III vieta    50m krūtine           0:40.97    369 taškai

III vieta    200 m kompleksu   3:06.95    307 taškai
DOMĄ DAMANSKĮ (tr. Jandra Bogužienė)        

III vieta    50m krūtine           0:37.40    334 taškų
                                                                  2020 m. gruodžio 4-5 d.