MOKYMAS PLAUKTI

Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programa

Įgyvendinant Klaipėdos miesto vaikų mokymo plaukti Kūno kultūros ir sporto plėtros programos priemonę nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Klaipėdos “Gintaro” sporto centro baseine pradėtas vykdyti antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti. Mokymu plaukti siekiama padėti vaikams išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius. 2018-2019 mokslo metais Klaipėdos mieste mokosi 2025 mokiniai. Mokymas plaukti vykdomas nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. dviejuose baseinuose: - „Gintaro“ sporto centre – 886 mokiniai iš 17 mokyklų; - Klaipėdos baseine – 1139 mokiniai iš 15 mokyklų. Kiekvienam antros klasės mokiniui nuo šių mokslo metų sudaryta galimybė mokytis plaukti po 32 akademines valandas 1 kartą savaitėje kūno kultūros pamokų metu. Užsiėmimus vykdo kvalifikuoti plaukimo treneriai, kurie ne tik moko plaukti, suteikia žinių apie saugų elgesį vandenyje bei prie vandens telkinių, bet ir moko įvairių pratimų, žaidimų vandenyje, saugių šuoliukų į vandenį. Įgyvendinant Programą, bus siekiama šių rezultatų: mokinys gebės plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį (15 sek.); panerti po vandeniu ir rankomis ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau kaip 1 m gylio; nuplaukti 50 m gulėdamas (-a) ant krūtinės arba nugaros. Užsiėmimų metu taip pat siekiama skatinti mokinių fizinį aktyvumą, populiarinti plaukimą, o treneriai turi puikią galimybę pastebėti gabius plaukimui vaikus. Programos dėka miesto mokiniams sudaryta galimybė nemokamai mokytis plaukti, sportuoti įvairių sportinių gabumų vaikams, nesiekiant meistriškumo, vaikai mokomi turiningai leisti laisvalaikį. Programą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, 425 mokiniams už 18 užsiėmimų finansuoja VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras.