Liubov Panasiuk pateikė prašymą apie išėjimą iš darbo nuo 2018 m. sausio 2 d.

Mieli tėveliai,


Informuojame, jog trenerė Liubov Panasiuk yra pateikusi prašymą apie išėjimą iš darbo nuo 2018 m. sausio 2 d.

Patikiname, jog ugdymo procesas bus tęsiamas, todėl treniruotės vyks tuo pačiu laiku pas kitą trenerį. Su nauju treneriu susitikimas įvyks 2018 m. sausio 3 d. 14 val.

Jei, esate nutarę nebetęsti sudarytos neformalaus ugdymo sutarties, tai parašykite prašymą apie sutarties nutraukimą ir kartu su atsiskaitymo lapeliu už suteiktas paslaugas pateikite administracijai iki gruodžio 28 d.


Direktorė Asta Dirgėlienė