LANKYTOJAMS

Š.m. balandžio 26 d.

19.15-20.45 val.

lankytojai baseine apsilankyti negalės

               (vyks varžybos)