Informacija tėveliams dėl mokinių priėmimo į sporto centrą

Tėvai/globėjai, pageidaujantys, kad vaikas ugdytųsi Centre, nuo š.m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 15 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. teikia Centrui šiuos dokumentus:
    1. Prašymą, kuriame nurodoma:
        1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, mokymosi įstaiga;
        1.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, elektroninis paštas;
        1.3. plaukimo ar plaukimo su pelekais sporto šaka, grupė, kurioje  mokytųsi vaikas.
    2. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, leidžiančią lankyti plaukimo ar plaukimo su pelekais treniruotes;
    3. Pažymą iš įstaigos, kurioje buvo ugdomas plaukimo ar plaukimo su pelekais sporto šakos, apie vaikui suteiktą galiojančią meistriškumo pakopą (MP);

Mokiniams gali būti organizuojama atranka, gebėjimų patikrinimas, kurį atlieka grupės treneris. Treneriui sukomplektavus grupę ir priėmus vaiką, tėvai (globėjai, rūpintojai) sudaro ugdymo sutartį. Sutartis sudaroma ne vėliau kaip pirmą ugdymo dieną.
Mokiniai į pradinio rengimo grupes priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę. Jei norinčių mokytis yra daugiau nei Centras gali priimti, pirmumo teisę turi Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba besimokantys bendrojo ugdymo mokyklose Klaipėdos mieste.     

Išsamesnę informaciją galite rasti internetiniame puslapyje   www.gintarobaseinas.lt  paslaugose – mokinių priėmimas.