baigėsi 2017-2018 M.M. KLAIPĖDOS MIESTO ANTRŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMAS PLAUKTI

Įgyvendinant Klaipėdos miesto vaikų mokymo plaukti Kūno kultūros ir sporto plėtros programos priemonę nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro baseine pradėtas vykdyti antrųjų klasių mokinių apmokymas plaukti. Mokymu plaukti siekiama padėti vaikams išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius. 2017-2018 mokslo metais Klaipėdos mieste mokėsi 2092 antrųjų klasių mokiniai.

Apmokymas plaukti buvo vykdomas dviem srautais:

  • I srautas -  nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki 2018 m. sausio 15 d. Mokėsi plaukti 1041 antrokas iš 15 mokyklų.

  • II srautas - nuo 2018 m. sausio 16 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Mokėsi plaukti 1051 antrokas iš 17 mokyklų.

Kiekvienam antros klasės mokiniui  sudaryta galimybė mokytis plaukti po 18 akademinių valandų 1 kartą savaitėje pamokų metu. Užsiėmimus vykdė kvalifikuoti treneriai, kurie  ne tik mokė plaukti, suteikė žinių apie saugų elgesį vandenyje bei prie vandens telkinių, bet ir mokė įvairių pratimų, žaidimų vandenyje, saugių šuoliukų į vandenį. Plaukimo užsiėmimų metu įgytų plaukimo įgūdžių patikrinimas buvo vykdomas kontroliniu testu, t.y. 25 m plaukimas. Visiems dalyviams įteikti pažymėjimai, kuriuose pažymėtas pasiekimų lygis, ir marškinėliai.

Mokinių mokėjimo plaukti pasiekimų įvertinimas: 

Įvertinimo lygisPavadinimasAprašymas
Pirmas
aukštesnysis
Gebėjimas nuplaukti 25 metrus pasirinktu būdu (stiliumi) be pagalbinių priemonių
Antras
pagrindinis
Gebėjimas nuplaukti 25 metrus pasirinktu būdu (stiliumi) su viena pagalbine priemone
Trečias
patenkinamas
Gebėjimas laikytis ant vandens su pagalbinėmis priemonėmis

 

I sraute 452 mokinai įvertinti I lygiu, 289 mokiniai – II lygiu, 216 mokiniai – III lygiu, 84 mokiniai nebuvo įvertinti, vieni dėl ligos, kiti - dėl kitų priežasčių. II sraute 495 mokinai įvertinti I lygiu, 293 mokiniai –II lygiu, 196 mokiniai – III lygiu, 67 mokiniai nebuvo įvertinti, vieni dėl ligos, kiti - dėl kitų priežasčių.

Užsiėmimų metu taip pat buvo siekiama skatinti mokinių fizinį aktyvumą, populiarinti plaukimą, o treneriai turėjo puikią galimybę pastebėti gabius plaukimui vaikus. Programos dėka miesto mokiniams sudaryta galimybė nemokamai mokytis plaukti, sportuoti įvairių sportinių gabumų vaikams, nesiekiant meistriškumo, vaikai mokomi turiningai leisti laisvalaikį. Projektą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė, koordinavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.

 

Odoo CMS - a big picture