ANTROKŲ MOKYMO PLAUKTI PROGRAMA

2018-2019 m.m. Klaipėdos m. antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programa 

         Įgyvendinant Klaipėdos miesto vaikų mokymo plaukti Kūno kultūros ir sporto plėtros programos priemonę nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Klaipėdos “Gintaro” sporto centro baseine pradėtas vykdyti antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti. Mokymu plaukti siekiama padėti vaikams išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius.

        2018-2019 mokslo metais Klaipėdos mieste mokėsi 2035 antrųjų klasių mokiniai. Mokymas plaukti buvo vykdomas Klaipėdos “Gintaro” sporto centro baseine (25 m) ir Klaipėdos baseine (50 m). Kiekvienam antros klasės mokiniui sudaryta galimybė mokytis plaukti po 32 akademines valandas 1 kartą savaitėje pamokų metu. Užsiėmimus vykdė kvalifikuoti treneriai, kurie ne tik mokė plaukti, suteikė žinių apie saugų elgesį vandenyje bei prie vandens telkinių, bet ir mokė įvairių pratimų, žaidimų vandenyje, saugių šuoliukų į vandenį. Plaukimo užsiėmimų metu įgytų plaukimo įgūdžių patikrinimas buvo vykdomas kontroliniu testu. Buvo vertinami mokinių pasiekimai ir padaryta pažanga, nustatyti mokinių gebėjimai nuplaukti 50 metrų pasirinktu būdu be pagalbinės priemonės. Mokinių gebėjimų įvertinimas:

1. geba plūduriuoti horizantalioje ir vertikalioje padėtyje 1880

2. geba keisti kūno padėtį (15 sek.) 1864

3. geba panerti po vandeniu ir rankomis ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau 1 m gylio 1858

4. geba įšokti į vandenį nuo baseino krašto 1854

5. geba nuplaukti 50 m gulėdamas ant krūtinės arba nugaros su viena pagalbine priemone 1770

6. geba nuplaukti 50 m gulėdamas ant krūtinės arba nugaros be pagalbinės priemonės 1385

7. buvo nevertinti dėl ligos ir kitų pateisinamų priežasčių 141

Visiems dalyviams įteikti pažymėjimai ir marškinėliai. Užsiėmimų metu taip pat buvo siekiama skatinti mokinių fizinį aktyvumą, populiarinti plaukimą, o treneriai turėjo puikią galimybę pastebėti gabius plaukimui vaikus. Programos dėka miesto mokiniams sudaryta galimybė nemokamai mokytis plaukti, sportuoti įvairių sportinių gabumų vaikams, nesiekiant meistriškumo, vaikai mokomi turiningai leisti laisvalaikį. Projektą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė, koordinavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius. 425 mokinių 18 užsiėmimų finansavo Lietuvos plaukimo federacija.