2023/2024 m. m. priimtų sportininkų tėvų apklausos rezultatai

2024 m. sausio-vasario mėn. Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras vykdė 2023/2024 m. m. priimtų sportininkų tėvų apklausą apie teikiamų paslaugų kokybę. Ugdytinių tėvų klausėme apie pasitenkinimą treniruočių kokybe, laiku, trukme, trenerio darbu ir vaikų savijauta treniruočių metu, taip pat išsiaiškinome, kiek plaukikų ketina siekti meistriškumo ir planuoja Centrą lankyti 2024/2025 m. m. Rezultatais džiaugiamės ir dalijamės su Jumis.

 Biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Gintaro" sporto centro vykdomų treniruočių kokybės tyrimo rezultatai