LANKYTOJAMS

Š.m. gegužės 17 d. (penktadienį)

apsilankyti galėsite

7.00 - 8.00 val.

(vėliau vyks antrokų užsiėmimai)