Mokinių priėmimas į sporto centrą

BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre veikia dvi sporto šakos:

  • Plaukimas - olimpinė sporto šaka.
  • Plaukimas su pelekais – neolimpinė sporto šaka.

Į pradinio rengimo pirmų metų (PR-1) grupes nuo spalio 1 d. priimami mokiniai::


Plaukimas
Plaukimas su pelekais
Mergaitės
nuo 7 iki 9 metų
iki 11 metų
Berniukai
nuo 8 iki 10 metų
iki 11 metų

Mėnesinis mokestis - 7,24 Eur (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo mėn. 15 dienos sprendimas Nr.T2-241).

Priimami ugdytis vaikai, gyvenantys Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje ar besimokantys Klaipėdos mokymo įstaigose.

Tėvai/globėjai, pageidaujantys, kad vaikas ugdytųsi „Gintaro“ sporto centre einamais metais nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 15 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 teikia centrui prašymą pagal formą.

Mokiniams gali būti organizuojama atranka, gebėjimų patikrinimas, kurį atlieka grupės treneris.

Treneriui atlikus gebėjimų patikrinimą ir sukomplektavus grupę, su priimtų vaikų tėvais/globėjais sudaroma neformalaus ugdymo sutartis. Tėvai/globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento) kopiją, sveikatos priežiūros įstaigos pažymą (Forma Nr.027-1/a), leidžiančią lankyti plaukimo ar plaukimo su pelekais treniruotes.

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Apie papildomą mokinių priėmimą skelbiame internetiniame puslapyje naujienose. Į pradinio rengimo antrų metų ir aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, atitinkantys amžių (ar jaunesni) ir įvykdę kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

Į sporto centrą mokiniai priimami ir sutartis nutraukiama direktoriaus įsakymu.


BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro mokinių priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro atlyginimo (įmokų) už teikiamą neformalųjį ugdymą mokėjimo tvarkos aprašas