Mokinių priėmimas į sporto centrą

BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre veikia dvi sporto šakos:

  • Plaukimas - olimpinė sporto šaka.
  • Plaukimas su pelekais – neolimpinė sporto šaka.

Į pradinio rengimo grupes nuo rugsėjo 1 d. priimami mokiniai:


Plaukimas
Plaukimas su pelekais
Mergaitės
nuo 7 iki 9 metų
iki 11 metų
Berniukai
nuo 8 iki 10 metų
iki 11 metų

Mėnesinis mokestis - 7,24 Eur (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo mėn. 15 dienos sprendimas Nr.T2-241).

Mokiniai į sporto centrą priimami nuo rugsėjo 1 d. tėvų (globėjų) prašymu, kartu pateikiant vaiko sveikatos pažymą dėl plaukimo užsiėmimų baseine lankymo. Apie mokinių priėmimą skelbiame internetiniame puslapyje naujienose.

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Apie papildomą mokinių priėmimą skelbiame internetiniame puslapyje naujienose. Į aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, įvykdę Lietuvos sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento.

Į sporto centrą mokiniai priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko tėvai (globėjai) privalo pasirašyti sutartį.


Priėmimo į "Gintaro" sporto centrą prašymo forma

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro mokinių priėmimo sutarties forma

BĮ Klaipėdos "Gintaro" sporto centro atlyginimo (įmokų) už teikiamą neformalųjį ugdymą mokėjimo tvarkos aprašas